Zelf een Lokale Energiegemeenschap opstarten.

Het is perfect mogelijk zelf een Lokale Energiegemeenschap op te starten.

Stel je daartoe de volgende vragen:

 • Zijn er nog mensen in mijn buurt die lokaal willen investeren in energie?
 • Waar zou jij kunnen in investeren? Welke projecten kunnen een hefboom voor je buurt betekenen? Een groot pand met een immens dak dat schreeuwt om zonnepanelen? Een buurtparking die zomaar kan aangekleed worden met laadpalen? Kijk eens op een andere manier naar je wijk, de kansen liggen voor het grijpen… Je kan hierbij ook stapsgewijs werken: eerst pakken we de huizen aan, dan de buurt, dan …
 • Denk na hoe je geld kan verzamelen, wie interesse zou kunnen hebben om zijn of haar geld in te brengen.
 • De opbrengst is hoger dan op een spaarrekening.
 • Je geniet bovendien van een aantal fiscale voordelen.
 • De kosten voor de opstart van een LEG zijn beperkt.

Zie je het niet zitten om zelf een Lokale Energiegemeenschap op te richten? Spreek je lokaal bestuur aan, misschien willen zij wel het initiatief nemen…

Richt je liever niet zelf een coöperatie op?

Je kan je ook aansluiten bij een bestaande energiecoöperatie. De laatste jaren werden namelijk al heel wat energiecoöperaties opgericht in Vlaanderen. Die hebben zich verenigd in een federatie met de naam

Roep je graag de hulp in van professionals?

Hoe opstarten?

 

Als je een enthousiast team hebt, dan hoeft de oprichting van een
Lokale Energiegemeenschap niet zo moeilijk te zijn. We geven je graag een eenvoudig stappenplan mee:

1

Zoek gelijkgezinden en kies samen met hen een project uit. Samen vormen jullie het kernteam.

2

Organiseer een informatievergadering voor geïnteresseerden.
Agendapunten die er aan bod kunnen komen:

 • Wat willen we precies aanpakken in onze buurt?
 • Een eerste voorzichtige kostenraming
 • Hoe: wat is een Lokale Energiegemeenschap?
 • Bevraging: wie doet mee?
 • Oprichting werkgroepen

3

Richt één of meerdere werkgroepen op:

 • Die de oprichting en de statuten voorbereidt
 • Die een businessplan uitwerkt
 • Die een technisch voorstel voorbereidt

4

Houd een officiële oprichtingsvergadering waar de statuten worden goedgekeurd en een Bestuursorgaan wordt verkozen. Zet een inbrengronde op met een bepaalde deadline. Leg de oprichtingsakte/-statuten neer bij de notaris.

5

Plaats de installatie(s). Volg de wettelijke financiële plichtplegingen goed op (btw-aangifte, vennootschapsbelasting, documenten fiscale aftrek, neerleggen jaarrekeningen, aandeelhoudersregister, administratie m.b.t. tax shelter,…).

Je bent niet de eerste Lokale Energiegemeenschap die aan de slag gaat.
Wil je gebruik maken van handige tools die anderen al ontwikkelden?

Elk van deze stappen kan ook uitbesteed worden aan gespecialiseerde organisaties die kunnen ondersteunen.