Inspiratiecases

 

Misschien is je interesse gewekt en lijkt het oprichten van een Lokale Energiegemeenschap je wel wat, maar heb je nog wat extra inspiratie nodig. We werkten een aantal cases voor je uit.

Case De Venning Kortrijk

In deze sociale woonwijk gaat al vrij veel aandacht uit naar energie. Ooit werd het Europees bekroond als eerste CO²-neutrale sociale woonwijk. De sociale huisvestingsmaatschappij investeerde al in zonnepanelen. De meeste bewoners zijn huurders die zelf dus geen eigenaar zijn van de zonnepanelen. Hoewel er al op elk huis 4 panelen van 300W geplaatst zijn, is er per woning nog ruimte om 12 panelen bij te plaatsen. Daardoor zou de woonwijk volledig energieneutraal kunnen worden.

 

De creatie van een lokale energiegemeenschap zou de sociale huisvestingsmaatschappij kunnen laten samenwerken met de huurders van de woning waardoor een aanzienlijke besparing mogelijk is voor de huurders.

 

Bekijk hier de projectfiche die een gedetailleerde omschrijving maakt van het stakeholderspotentieel, het beschikbare naakte potentieel, het beschikbare infrastructuurpotentieel en de LEC-strategie en -stappenplan voor dit project.

Case Sint-Elisatbethwijk Roeselare

 

De wijk Sint-Elisabeth ligt in centrum Roeselare. In het kader van de innovatieve EU-projecten Stronghouse en Ditur werden in de wijk initiatieven en cases onderzocht  om een actieve werking rond klimaat en CO2-reductie te ontwikkelen.

 

Samen met bewoners, organisaties en specialisten werd gekeken om een grootschalige renovatie-aanpak mogelijk te maken.  Door in groep te renoveren kunnen kosten worden gereduceerd en kunnen processen worden ontwikkeld om bewoners te ontzorgen binnen een vooropgestelde timing.

 

Deze manier van werken kan ook het implementeren van hernieuwbare energie door het installeren van zonnepanelen versneld worden en kunnen nieuwe modellen zoals energiedelen ingang vinden. Op basis van onderzoek door Zero Emission Solutions en Vives Hogeschool werd ook duidelijk dat de wijk veel potentieel voor energiedelen heeft door onder andere de aanwezigheid van grote dakoppervlaktes van scholen en industriële sites.

 

De Provincie West-Vlaanderen gaf eerder in het kader van het klimaatfonds een belangrijke incentive door het financieren van een grote zonnepaneleninstallatie.

Bekijk hier de projectfiche die een gedetailleerde omschrijving maakt van het stakeholderspotentieel, het beschikbare naakte potentieel, het beschikbare infrastructuurpotentieel en de LEC-strategie en -stappenplan voor dit project.

Case Haven Zeebrugge

 

In de Brugse zeehaven zijn heel wat daken beschikbaar waar al dan niet reeds zonnepanelen op geïnstalleerd zijn. Meestal gaat het om daken van bedrijven die er hun logistieke site hebben of terreinen die een nieuwe functie moeten krijgen. Zo lopen momenteel gesprekken om een voormalig militair domein dat nu eigendom is van de stad, verder uit te rusten met een grote zonne-installatie. Daarnaast staan er nu reeds verschillende windmolens in de haven van Zeebrugge.

 

Het samenbrengen van deze capaciteiten in een lokale energiegemeenschap om te delen met geïnteresseerde buurtbewoners uit Zeebrugge kan een eerste stap zijn om verder werk te maken van een klimaatneutraal Zeebrugge.

Case Energieke Dorpen: Poperinge, Veurne, Diksmuide

 

Energieke dorpen is een project van de provincie West-Vlaanderen dat mensen uit dorpen van Veurne, Diksmuide en Poperinge samenbrengt om energie te besparen en groene energie op te wekken. Er worden verschillende trajecten doorlopen met burgers waarbij er bijvoorbeeld gekeken wordt waar in de dorpen dakoppervlak beschikbaar is (bijvoorbeeld op de vele landbouwbedrijven die de streek rijk is) om er hernieuwbare energie op te wekken en te delen over de bewoners van de verschillende dorpen.

De oprichting van een lokale energiegemeenschap zou er kunnen voor zorgen dat er op intercommunaal vlak samengewerkt wordt rond hernieuwbare energie waardoor de bewoners van verschillende dorpen zelf hun energievraagstuk in handen kunnen nemen.

Case Sint Jozefswijk Roeselare

 

Er beweegt wat in de Sint-Jozefswijk in Roeselare. Vier jaar na de ontwijding kreeg de Sint-Jozefskerk er in 2020 een andere bestemming. Architectenbureau 3Architecten nam er haar intrek om er de kerk aan het Deken De Saegherplein om te vormen tot een ontmoetingsplek voor de ruime buurt. Het was het begin van een nieuwe dynamiek in de buurt. Zo werd in 2022 begonnen met de afbraak van 7000 vierkante meter beton om de buurt een groener uitstraling te geven.

 

Maar ook de kerk zelf biedt natuurlijk nog heel wat mogelijkheden. Zo heeft het gebouw de potentie om er een Lokale Energiegemeenschap rond te bouwen. Door het dak vol te leggen met zonnepanelen waar elke buurtbewoner mee kan in investeren, moet het mogelijk worden om hier een energie neutrale woonwijk van te maken.

Case Sociaal Verhuurkantoor De Poort Regio Kortrijk

 

Het SVK De Poort huurt een 650-tal woningen voor een lange termijn op de private huurmarkt.  Ze zijn op zoek naar een systeem om hun woningen energetisch te renoveren.  Coöperatieve systemen en energiedelen kunnen zorgen voor verschillende win-situaties. Een mogelijke piste is de oprichting van een coöperatie van eigenaars die door kapitaalsoproep de nodige energetische renovaties financiert. Op die manier kan je ervoor zorgen dat de SVK-huurders zonnepanelen en betere isolatie krijgen.  Door de installaties aan elkaar te koppelen maak je eigen elektriciteitsnetwerk en zorg je voor goedkopere stroom.   Een deel van de besparing op de energiefactuur financiert de investeringen van de coöperatie.

Case Wijkverbeteringscontract Zeebrugge als hefboom

 

De Stad Brugge sloot met Vlaamse regering een wijkverbeteringscontract af voor Zeebrugge en wil focussen op uitdagingen en kansen op het vlak van samenleven, veiligheid, gezondheid, economie en wonen. Met zo’n contract krijgt Zeebrugge de kans om ruimte te creëren voor experiment en vernieuwing.  De Stad wil de Zeebruggenaren begeleiden bij het duurzaam renoveren van hun woningen en het delen van energie.  De Site Knapen wordt voorzien van zonnepanelen waarvan de opgewekte elektriciteit in eerste instantie door de Stad Brugge zelf benut wordt via energiedelen.  De Stad Brugge zoekt samen met geïnteresseerde partijen naar mogelijkheden om zonne- of windenergie te delen met Zeebruggenaren.

Case Het Ziekenfonds Solidaris

 

Solidaris wil in West-Vlaanderen samen met haar leden bouwen aan een duurzame toekomst. Om dit te realiseren wordt de coöperatie Solidarsol opgericht.  De coöperatie haalt kapitaal op bij de leden, zij krijgen een dividend, om deels de energetische renovatie van de gebouwen van Solidaris te financieren.  De leden van Solidaris in West-Vlaanderen spelen een prominente rol in dit project en krijgen via Samen Sterker ook de toegang om “ontzorgend te renoveren”. Op termijn wordt bekeken of de zonnepanelen van Solidaris en de leden gekoppeld kunnen worden om op die manier een ‘solidair’ elektriciteitsnet met goedkope stroom te maken.

Wil je meer weten?