Hulpmiddelen

Juridisch

Rechtsvorm

 

De meeste Lokale Energiegemeenschappen zijn coöperatieve vennootschappen of coöperaties.

 

Het hoofddoel van een coöperatie is niet het maken van financiële winst, maar wel het verbeteren van de leefomstandigheden van haar leden. Dat betekent niet dat een coöperatie geen winst mag maken, maar dat die winst rechtstreeks naar de leden gaat of dat de winst wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten die voordeel opleveren voor de natuur, de mens en de sociale economie binnen de gemeenschap.

 

Een coöperatie kent een democratische structuur. Leden kunnen beslissen wat er met de winst uit het project gebeurt en ook hoe ze zich willen organiseren en (laten) besturen. Een ander belangrijk kenmerk is het gelijk stemrecht voor alle leden, ongeacht hoeveel ze hebben geïnvesteerd.

 

Aan het runnen van een coöperatie zijn een aantal lasten verbonden zoals het maken van statuten, het oprichten van een bestuursorgaan en algemene vergadering die regelmatig moeten samen komen, etc.

 

Zoals gezegd zijn de meeste Lokale Energiegemeenschappen coöperaties. De burgerenergiecoöperaties hebben zich in Europa gegroepeerd onder de koepel van Rescoop www.rescoop.eu.

 

Er zijn echter nog andere rechtsvormen mogelijk. Zo kan je opteren voor de vzw-structuur, maar zoals de naam het zelf zegt, mag je dan geen winst maken. Eventuele winst mag dan ook niet uitgekeerd worden aan leden of bestuurders.

Financieel

 

Aan de oprichting van een coöperatie zijn een aantal kosten verbonden. Beoordeel bij de oprichting van je Lokale Energiegemeenschap dan ook goed of het project groot genoeg is ten aanzien van de kosten die eraan verbonden zijn.

 

Een aantal cijfers in dat verband: de notariële oprichtingskosten voor een cv bedragen ongeveer 2500 euro. De officiële notulering van een Recht van opstal kost nogmaals 2500 euro. Bij bepaalde projecten is ook een stabiliteitsstudie nodig of zijn er bijkomende aansluitingskosten.

Verzekeringen

 

Een coöperatie werkt normaal gezien met vrijwilligers. Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Echter, de verzekering is beperkt tot vzw’s en feitelijke verenigingen, niet voor coöperatieve vennootschappen. Om die reden hebben sommige coöperaties, naast hun cv-statuut ook nog een vzw-spiegelversie (= met dezelfde naam en beheerders).