Hulpmiddelen

Fiscale voordelen

 

De wetgever wil het oprichten van een Lokale Energiegemeenschap fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk
maken. Daarom besliste de overheid om verschillende belastingvoordelen toe te kennen.

Enkele fiscale voordelen van een coöperatie of Lokale Energiegemeenschap

 • Onbelast rendement
  Voor alle dividenden aan één persoon samen geldt een vrijstelling van roerende
  voorheffing tot € 800/jaar
 • Fiscale aftrekbaarheid van energiebesparende investeringe
  Investeringen in hernieuwbare energie genieten van de ‘Fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen’. De verhoogde aftrek bedraagt 13,5%.
 • Verhoogde investeringsaftrek
  Coöperaties die bij de oprichting van uitbreiding van hun activiteit een investering
  uitvoeren, kunnen een investeringsaftrek krijgen.